Digital utbildning

Ancoris Securitys traditionella tjänster kan numera  även erbjudas som digitala utbildningar. Utbildningarna kan kombineras med "vanlig" föreläsning eller i sin helhet genomföras online.


Innehållet  består av informativa texter, bilder,  illustrationer, 3D grafik, inspelade och animerade filmer, övningsfrågor eller kunskapsfrågor och kan även kompletteras med extern fördjuande textmaterial


Deltagaren väljer själv när, var och i vilken takt han eller hon vill genomföra utbildningen.


Utbildningarna planeras efter kundens behov och önskemål och anpassas så att deltagaren ska känna igen sig i miljöer, situationer och frågeställningar. Omfattningen kan vara allt från kortare introduktions eller informationsnivå till mer fördjupande och längre utbildningar.


En färdig utbildning levereras för uppladdning i beställarens intranät eller portal/LMS.


Resultatet är ett effektivt upplägg som förstärker lärandet och gör kunskapen lättillgänglig.

 

Utbildning inom tex:

• Säkerhetsskydd

• Hantera hot och våld

• Konflikthantering

• Konflikthanterande kommunikation och samtalsteknik

• Juridiska befogenheter - vad får man göra?

 

Konsultation inom tex;

• Framtagning av utbildningsplaner

• Strategi med digitala utbildningar

• Kombination av digitala utbildningar med klassrumsföreläsning

Trailer digital utbildning om säkerhetsskydd