Jag heter Tomas Devenyi och har över 20 års erfarenhet av att; ta fram utbildningsprogram, genomföra utbildning/konsultation och delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters systematiska säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete . Jag är även lärare på Försvarshögskolan inom säkerhetsskydd.


Tidigare har jag arbetat på SSF Stöldskyddsföreningen där jag bl.a. var ansvarig för framtagandet av SSFs Säkerhetschefsutbildning samt dess programinnehåll. En utbildning som fortfarande är en av de främsta inom området och som jag idag föreläser på.

 

Några exempel på uppdragsgivare har varit myndigheter, regioner kommuner, kärnkraftverk, stora företag, föreläsningar på högskola m.m.


Uppdragen har exempelvis handlat om att se över och ta fram ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, genomföra säkerhetsprövningsintervjuer, genomföra utbildningar i olika omfattning samt se över det generella säkerhetsarbetet i en kommun,

Ta fram en digital utbildning i säkerhetsskydd för ett större företag.

Mer om digital utbildning här:

Säkerhetsexpert åt en myndighet i ett regeringsuppdrag.

Mer om regeringsuppdraget här:

Sagt om mig

Det är verkligen ett nöje att arbeta med Tomas – jag uppskattar att han sköter de administrativa hygienfaktorerna prickfritt och som säkerhetsföreläsare är han alltid ordentligt påläst, mån om detaljer och är skicklig på att sammanställa välbalanserade och innehållsrika presentationer. Inte förvånade egentligen – i synnerhet med tanke på den mångåriga erfarenhet Tomas har av att föreläsa och utbilda i säkerhetsrelaterade ämnen.

Markus Lahtinen

Säkerhetsforskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet


Tomas Devenyi har varit anställd på SSF under många år och har varit mycket uppskattad av såväl kollegor som kunder. Tomas har bl a varit ämneskunnig och medverkat till att utveckla SSF:s utbildningar men också fungerat som utbildare och föreläsare.

Nu när Tomas har valt att gå vidare som konsult i egen regi är vi glada över att vi har kontrakterat honom som underkonsult till SSF utbildning och Konsult.

Annika Brändström
 vd SSF

 

Tomas föreläsning passar som handen i handsken på kursen ”Brottsligheten och företagen

Hans föreläsning är spännande, intressant och förankrad i både teori och empiri och fungerar

därför utmärkt som ingång till frågor som handlar om både ”safety” och ”security

 

Sofia Wikman

Associate professor, PhD

University of Gävle

Department of Social Work and Criminology

Urval av kunder

Publicerat


Böcker

Medförfattare till boken Praktisk säkerhet

 

Boken är en praktiskt inriktad handledning för dig som arbetar i en verksamhet med att bygga upp och upprätthålla ett fullgott skydd. Områden som behandlas är bl.a riskanalys, skyddsåtgärder, juridik.


Blogg

 En blogg där jag främst skriver om frågor rörande säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Om säkerhet


Artiklar


Aktuellt säkerhet

GDPR, NIS och säkerhetsskyddslagen – vad gäller?


Stöldskyddsföreningen

Intervju med mig om säkerhetsskydd


Tryggare samhälle:

Om förändringar i säkerhetsskyddslagen


Tidningen Chef:

Var tredje chef har blivit hotad på jobbet


Motorbranchen

Hot har blivit vanligare

 

Tidningen Arbetet:

Gråzon kring jobbstöld

 

Tidningen Dagens Arbete:

Så blir du en tjuv på jobbet

 

SVT Nyheter:

Stöld på jobbet vanligt men oklart


Integritetspolicy