Säkerhetsskydd

Den nya Säkerhetsskyddslagen innebär att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att analysera förekomsten av säkerhetskänslig verksamhet och om de hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Nya krav har även tillkommit avseende klassificering av information.

Hot och Våld

Hot och våld är något som allt fler människor och verksamheter upplever som ett reellt problem i arbetslivet. Även om verksamheten inte har drabbats är det dessutom ett lagkrav att verksamheten ska ha en förberedelse och rutiner för hur man hanterar sådana situationer.

Kamerabevakning

Om du ska bedriva kamerabevakning är det viktigt att känna till vad den nya kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär och vilka krav de ställer på din verksamhet.

Riskanalys och riskhantering

Möjliga hot och risker är något alla verksamheter ställs inför. Att identifiera och hantera dessa risker för att undvika avbrott och skadekostnader är en förutsättning för en lönsam och effektiv riskhantering.

Krishantering

Alla verksamheter kan drabbas av en kris. Avgörande för en effektiv krishantering är att på ett tidigt stadium agera oavsett vad krisen handlar om. För detta krävs att det finns en utarbetad krisplan, färdiga rutiner och en tydlig organisation.

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder ska gemensamt fungera för att fördröja, försvåra, avskräcka och detektera ett angrepp. Hur når man på bästa sätt avsedd effekt  och vilka lagar och regelverk finns det inom området?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

KONTAKTA OSS

Ancoris Security ©